firma inżynieryjno projektowa

Maciej Domysławski

o firmie

Nazywam się Maciej Domysławski i jestem właścicielem Firmy Inżynieryjno Projektowej. Jestem absolwentem Politechniki Białostockiej. Ukończyłem kierunek Budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Posiadam uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz Projektanta. Wykonuję projekty dróg, ulic, zjazdów, chodników, parkingów, inżynierii ruchu.

Świadczone usługi

projektowanie

Projektant

nadzorowanie

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

kierowanie

Kierownik budowy

mgr inż. Maciej
Domysławski

właściciel firmy

Uprawnienia

  • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalizacji drogowej bez ograniczeń
  • uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń

Doświadczenie zawodowe

od 2016 Firma Inżynieryjno Projektowa
Stanowisko: właściciel

2005 - 2016 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
Stanowisko: majster, współprojektant, kierownik robót, kierownik budowy

Współpraca

Współpracuję z projektantami i inspektorami innych branż, dzięki temu mogę kompleksowo świadczyć usługi. Poinformuj mnie, jeśli potrzebujesz też projekty elektryczne, instalacyjne w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz telekomunikacyjne.

kontakt

fIRMA iNŻYNIERYJNO pROJEKTOWA

Maciej Domysławski

ul. Bohaterów 35
16-400 Suwałki

+48 668 674 833

maciejdomyslawski@inzynier207.pl
biuro@inzynier207.pl

NIP: 8441797428

REGON: 364800193